Felles bønnetidsprosjekt i Norge

Islamsk Råd Norge sitt årsmøte av juni 2020, har igangsatt prosjekt for å forene norske muslimer rundt felles definisjoner, prinsipper og standard for bønnetider i hele Norge.

Islamsk Råd Norge (IRN) leder dette prosjektet sammen med sine medlemsmoskeer og samarbeidspartnere Islamic Cultural Centre (ICC) og Det Islamske forbundet (Rabita). Det er en stor glede for at det er enighet blant de muslimske trossamfunnene om å stå sammen bak dette prosjektet. 

Her kan du lese mer om prosjektet og hvem komiteen består av. Se siste nytt for oppdateringer og svar fra imamene. Har du noen spørsmål eller innspill, kontakt oss. In sha Allah, så vil video-opptak publiseres jevnlig for å spre informasjon om arbeidet.

Viktigste del av arbeidet er observasjoner fra utvalgte observasjonssteder uten for mye lysforurensning. Oppsummering av observasjoner vil kvalitetssikres av bønnetidskomiteen ca. hver 2. måned og deretter vil en del observasjonsbilder med tilhørende beskrivelser publiseres her slik at alle kan gi sine innspill. I tillegg utføres det ad-hoc observasjoner som lastes opp. Her kan blant annet DU bidra med dine observasjoner.

NRK reportasje om felles standardisert bønnetidstabell.

NRK har laget en kort reportasje om arbeidet som har blitt satt igang for å forene norske muslimer rundt en felles standardisert bønnetidstabell. Dette er et samarbeidsprosjekt på tvers av moskeer i hele Norge. Se reportasjen og få innblikk i arbeidet som pågår.