Bønnetider for nordlige områder

Ingen av de klassiske lærde har levd i områder 60+ grader nord. Dette gjør det vanskelig å finne godt egnet litteratur som løser utfordringer i  nordlige områdene som disse landene befinner seg i: Norge, Sverige, Finnland, Russland/ Nordlig Sibir, Alaska, Nord kanada, Grønland og Island. Se oversikt over mulige byer i figuren under.
Det nordligste muslimske lærde fra ca. 850 har beskrevet problemstilling rundt bønnetider, er i Bulgar, lokalisert ca. 55 gradre nord og 48 grader øst.

Land og byer i nordlige områder med 60 grader nord. Norge, Sverige, Finnland, Russland, Alaska, Nord Kanada, Grønland og Island

Land og byer i nordlige områder med 60 grader nord. Norge, Sverige, Finnland, Russland, Alaska, Nord Kanada, Grønland og Island

Viktigste steder i Norge
Viktigste steder i Norge
Største byer i Nord
Største byer i Nord
Lister opp byer i ekstrem nord med flest innbyggere

Hva er problemet/utfordringen i nordområder?

Vi sammenligner årlig bønnetidsberegninger for områder 48,56 N (grense 18 grader), 51,56 N (grense for 15 grader), 54,56N (grense for 12 grader), 56,56N (grense for 10 grader), 60,56N (grense for 6 grader) og 63,56N (grense for 3 grader) og 65,73N (grense for soloppgang). Se grafene under for mer detaljer.

Overgang for ekstrem periode
Overgang for ekstrem periode
Bildene viser endringer fra 48,56 til 60,56 Nord

For Oslo område (ca. 60N)

* I ekstrem perioden i sommer: Fire bønn utføres i løpet av 5-6 timer. Det vil si asr 2xskygge, maghrib, isha og fajr.
* Om vinteren med korteste dager, så bes følgende fire bønn i løpet av 6-7 timer: duhr, asr, maghrib og isha.

Hvordan løser man utfordringen! Skal man følge soloppgang/solnedgang blindt, eller skal man kunne estimere når shariah tegn for isha og fajr er fraværende?

Skal man ta hensyn til at Asr bes tett inntil duhr bønn om vinteren, samt at solen kommer ikke høyt nok på himmelen, slik at sollys blir veldig gult.

Døgsyklus for 60+ nord
Døgsyklus for 60+ nord
Her ser dere fordeling av døgnsyklusen

For Tromsø (ca 70N)

I Tromsø, så vil det i løpet av 6 måneder av året, ikke være noe sann fajr eller isha-tider. I denne perioden vil det ikke forekomme solnedgang/oppgang opptil 3 måneder. Det vil si det er konstant dag for 3 måneder. Er muslimer enig om å bruker estimering og følge døgnsyklusen slik det var muslimer i Makkah/Medina område!

For områder nord for 66,33 nord, så må det etableres spesialløsning basert på estimering.

Nord-Norge
Nord-Norge
Forklaring av område Nord-Norge
Ekstremperiode Tromsø
Ekstremperiode Tromsø
Vanskelig med lengste/korteste dag
Døgnsyklus Tromsø iht lokaltid
Døgnsyklus Tromsø iht lokaltid
Døgnsyklus Tromsø iht lokaltid

Skumring (dagsgry og morengry)

I grafen over ser dere hvordan døgnrytmen blir i Oslo og oppover for de fem daglige bønn.

Årlig døgnsyklus
Årlig døgnsyklus
Grafer som angir døgnsyklus for nordlige områder
Da blir døgnsyklus for Oslo slik, vist i tabellform

Da blir døgnsyklus for Oslo slik, vist i tabellform

Bulgar 55 grader Nord. De lærde har diskutert problemstilling knyttet til Isha bønn.

I den refererte boken så beskrives muslimens reise og opphold i Bulgar område, mest sannsynlig sør for Kazan og nord for Samara.

Lokasjon Bulgar
Lokasjon Bulgar
Bulgar er lokaliser sør for Kazan og nord for Samara, på krysset til elevene Volgar og Kama