Observasjon ved Risdalstårnet

Fredag 30.april var teamet på plass for observasjon fra Risdalstårnet i Drammen. Dette for å finne best egnede steder, samt involvere og synliggjøre arbeidet.

IRN styreleder forteller om sin erfaring

Etter observasjon fra solnedgang til midnatt, så forklarer IRN styreleder Abdirahman Diriye hvordan den lyse horisonten oppleves ved midnatt, når solen går maksimalt 15,5 grader under horisont.