Deling av kloden mellom normal sone og unormal sone