Imam Naji Mohammed forklarer!

Naji Mohammed, imam  i Alnor moske´ (Tromsø) svarer på spørsmål fra bønnetidskomiteen.

Fra komiteen: Har du mulighet til å sende beskrivelse av de utfordringer muslimer i Nordnorge har hatt gjennom siste 30-40 årene!

Bønnetidproblematikk for områder med mørketid og midnattsol

Sommertid når det er midnattssol!

Spørsmål: Hvilke metoder over de siste 30-40 årene er brukt i Nord-Norge og hva har vært endringer. Hvorfor valgte muslimer i Nord-Norge å gå over til beregnet bønnetid (Makkah tid), for de perioder hvor det er midtnattsol (sol hele tiden)

Svar: Her i Tromsø ble moske´ etablert for første gang i 1992. Fra dette tidspunktet har muslimer brukt oslo-tid hele året frem til 2003, siden det ikke var noen som tok ansvar for å lage bønnetabeller selv når det er mulig å bruke lokaltid.

Fra 2003 til 2012 har det vært spilittelse blant muslimer. Noen brukte lokaltid, noen brukte deres original land (red.anm: tidstabell fra opprinnelsesland), noen brukte å ett sted i Hellas (red.anm: breddegrader på ca. 38).

I 2012 samlet Alnor moske alle imamer og ledere I Nord-Norge for å finne en metode som kan samle alle sammen etter at de har fått en fatwaa fra Dr. Abdellah Almuslih. I Fatwaaen står det at man kan velge en metode som kan samle alle muslimer blant de tre alternativene slik de har samhold.

I denne samlingen ble alle imamer og ledere ennige om å bruke Makkahtid når det er vanskelig å følge lokaltid.

Spørsmål: Hvorfor er den lengste dagen 17.mai i stedet for 21.juni? (Den laveste/høyeste altitude for solen er21.juni) Se bilde under

Svar: Lengste dagen I Tromsø er 17.mai fordi fra og med 18.mai til og med 25.juli er sola oppe hele tiden. Det betyr at vi ikke kan skille mellom dag og natt i ovennenvnte perioden.

Sommertid når det finnes soloppgang og solnedgang

Spørsmål: Hvilke metoder over de siste 30-40 årene er brukt i Nord-Norge og hva har vært endringer. Hvorfor valgte muslimer i Nord-Norge å gå over til beregnet bønnetid som tilsvarer bønnetidss døgnsyklus tilsvarende under Profetens (saw) sin tid, selv hvor det finnes sol oppgang og solnedgangstider!

Svar: Folk har valgt å bruke "beregnet" Makkahtid fordi det er nesten umulig å følge lokaltid når de tre salhtidene er veldig tett. (dvs maghrib/isha/fajr)

Vintertid når solen er hele tiden under horisont!

Spørsmål: Hvilke metoder over de siste 30-40 årene er brukt i Nord Norge og hva har vært endringer. Hvorfor valgte muslimer i Nord Norge å gå over til beregnet bønnetid (Makkah tid), for de perioder hvor det er mørkeperiode (ingen sol)

Svar: folk har valgt Makkahtid fordi de har funnet at alle andre alternativer vil ikke samle folk (kan skape splittelse blant muslimer).

Spørsmål: Hvorfor er den korteste dagen 26.nov i stedet for 21.desember?

Svar: Korteste dagen I Tromsø er den 26.november fordi sola er need hele tiden fra og med 27.november til og med 14.januar. det betyr at vi ikke kan skille mellom dag og natt i denne perioden.

Vintertid når det finnes sol opp/ned:

Spørsmål: Hvilke metoder over de siste 30-40 årene er brukt i Nord Norge og hva har vært endringer. Hvorfor valgte muslimer i Nord Norge å gå over til beregnet bønnetid (Makkah tid), for de perioder hvor det finnes sol oppgang/solnedgang. F.eks som du nevner at 3 bønn fajr/duhr/asr/maghrib blir veldig tett med lokal tid

Svar: folk har valgt Makkahtid fordi dert er nesten umulig å følge lokaltid når disse bønnetidene er veldig tett. (red.anm: dvs fajr/duhr/asr/maghrib)