Imamene svarer

Imamene jobber med standardisering av definisjoner for bønnetider. Dette sammen med data fra observasjoner vil bli brukt til å utforme prinsipper for beregning av bønnetider.

Imam Sakandar Madani forklarer

Presisering: Angående bilder som vises, så presiserer det under Isha observasjon, at bilder på kamera blir mørkere før det blir mørkt for øyet. Det er mørkt iht. øye som gjelder.

Funn fra observasjoner frem til midnatt

Imam Hamid Farooq forklarer funn fra observasjoner gjort 30.4.2021 frem til midnatt

Problemstilling rundt solnedgang

Imam Hamid Farooq fra Islamic Cultural Cenre forklarer utfordring med solnedgang med høye fjell i horisonten

Imam Kamel Amara svarer!

Spørsmål: Salem alykoum. Har et spørsmål angående fajr-tiden i ramadan. Vi blir forvirret av de tidene de forskjellige moskeene har og vil ha en forklaring på dette. Hva sier de forskjellige skolene og hvordan skal vi vanlige folk forholde oss til dette?

Svar: Årsaken til at moskeene har forskjellige tider på fajr-bønnen er at tegnene på isha-bønn og fajr-bønn er borte i en ekstremperiode i Oslo mellom 21. april og 20. august (red.anm. det er observert at tegnene er borte lenge før, blant annet når solen er maks 19 gradre under horisont).

Jeg skal prøve å forklare nærmere. Verden er delt inn i tre soner med tanke på bønnetidene (red.anm mht astronomisk tussmørke og manglende solnedgang):

 

     1.      0 – 48

     2.    48 – 66

     3.    66 - 90

 Norge er i sone 2 og 3

Polarsirkelen deler Norge mellom sone (66◦ - 90◦) og sone (57◦ - 66◦)

1 – Normale områder: Ligger mellom ekvator og 48 breddegrader. I disse områdene er alle tegn for bønn iht. Sharia til stede året rundt.

2 – Normale områder med en ekstremperiode: Disse områdene ligger mellom 48 og 66o breddegrader. Disse områdene har soloppgang og solnedgang året rundt, men har en ekstremperiode hvor det røde lyset (shafak Ahmar) som kommer etter solnedgang varer nesten til soloppgang. Resultatet er at tegnene på isha-bønn og fajr-bønn er borte i denne ekstremperioden, mens tegnene på andre bønner eksisterer.

3 – Unormale områder med unormale tider: Dette gjelder alle områder som ligger over 66 breddegrader. Her ersoloppgang og solnedgang borte i enkelte perioder av året, alt fra en dag opptil seks måneder i året.

Bønnetid for magrib, isha og fajr

* Maghrib-tid er fra solnedgang inntil det røde lyset er borte.

* Isha-tid begynner når det rødlige lyset er borte, inntil halvveis gjennom natten, eller fajr-tid.

* Fajr-tid er fra daggry til soloppgang.

Normale områder med en ekstremperiode

I Oslo varer ekstremperioden fra 21. april til 20. august. I denne perioden finnes ikke isha-tid og fajr-tid, det rødlige lyset varer fra solnedgang til soloppgang. Så, hva skal vi gjøre i denne situasjonen? Når skal vi be isha og fajr i disse områdene med ekstremperiode som Oslo?

Profeten ﷺ har vist oss veien og bedt oss i en kjent hadith å vurdere/kalkulere tiden når tegnene er borte. «Hadeeth Dajjal». Profeten ﷺ fortalte sine følgesvenner at Dajjals første dag på jorden ville vare like lenge som et helt år, den andre dagen så lenge som en måned, og den tredje så lenge som en uke, mens resten av dagene skulle være normale. Følgesvennene spurte Profeten ﷺ hvordan de skulle utføre bønn i disse ekstraordinære dagene. Profeten ﷺsvarte: «kalkuler tiden for bønnene». [Sahih muslim] Denne hadithen er et bevis på at bønnetidene skal kalkuleres i områder der den reelle tiden ikke eksisterer.

Hvordan skal tiden for Isha beregnes? Profeten ﷺhar fortalt oss å kalkulere tiden for bønn når tegnene er borte, men har ikke nevnt en bestemt metode. Muslimske lærde har foreslått flere metoder som kan følges for å kalkulere Isha og Fajr-tiden, når den reelle tiden ikke finnes, og tegnene er fraværende.

Her er de mest kjente metodene:

Å følge det nærmeste stedet der de har tegn på Isha-tid.

Den nærmeste dag med reell tid

1/7 natt metode

1/6 natt metode

1/3 natt metode

1/2 natt metode

60 min / 90 min

Å be Maghrib og Isha sammen i ekstremperioden.

Muslimer i disse områdene inkludert Norge har ikke blitt enige om felles metode for å kalkulere tiden for Fajr og Isha, derfor er det forskjellige tider og tabeller blant moskeer. Det som er positivt og nytt i Norge er at de største moskeene og IRN har lagt en felles komite av imamer og tekniske forskere for å lage en felles tabell for Oslo og alle andre byer i Norge.

Denne komiteen jobber ukentlig med dette prosjektet og har begynt med et observasjonsprogram som vil fortsette til neste år inshaAllah.

Komiteen har lagt disse kriteriene som retningslinjer og prinsipper:

1. Isha bønn er obligatorisk selv om tegn er fraværende

2. Det finnes ikke en veldefinert metode for slike situasjoner for bestemmelse av bønnetider, men Profetens (ﷺ) veiledning om bruk av Taqdir må da benyttes.

3. Alle foreslåtte metoder av de lærde (ulema) er lovlige for unormale områder uten veldefinert metode.

4. Den valgte metoden i Norge må gjøre det lettere for muslimer å be og passe deres behov fordi Allah (swt) ønsker letthet for oss og har ikke gjort det vanskelig å praktisere islam.

Vi håper at felles bønnetabell blir ferdig før neste ramadan inshaallah.

Her står det et viktig spørsmål: Hvordan skal vi forholde oss til de forskjellige tabellene, før felles bønnetidstabell er på plass?

Mitt råd: Følg moskeen du og din familie tilhører, og prøv å unngå splittelse så godt du kan. Hvis bønnetabellen til moskeen din ikke passer deg, følg kalenderen som er lettest og passer deg best, forutsatt at den er godkjent av en stor moske eller paraplyorganisasjon.

Og Allah vet best.