I retning sør, før midnatt 17.4.2021 kl 23:57 hvor solen er -17 grader under horisont. Vi ser at himmelen er lysforurenset fra Stor-Oslo.