I retning nord-vest, før midnatt 18.4.2021 kl 00:17 hvor solen er ca -17,9 grader under horisont. Vi ser at himmelen er fortsatt lys og vi kan skille mørke trær fra lys bakgrunn.