I retning nord-vest, før midnatt 18.4.2021 kl 01:01 hvor solen er ca -18,9 grader under horisont. Vi ser at himmelen er fortsatt lys og vi kan skille mørke trær fra lys bakgrunn.