18. apr, 2021

Er min fastetid feil?

De fleste har følgende spørsmål:
  • Kan du fortelle hva du mener om disse fastetidene xyz vs det IRN i samarbeid med andre moskeer har utarbeidet?

Svar:
Bønnetidskomiteen i Islamsk Råd Norge har et veldig enkelt svar på dette.

I ekstremperiode når det ikke blir mørkt på himmelen, dvs. al-shafq-al-abyad er tilstede hele tiden eller al-shafq-al-ahmar er tilstede hele natten mellom solnedgang og sol oppgang, så er de lærde enig om å bruke estimering og beregninger for å finne tid for isha-bønn, fajr-bønn og suhoor tid.

Da er alle beregningsmetoder er like gyldige om det er å følge nærmeste unormal by, nærmeste normal by, nærmeste by med normal døgnsyklus, nærmeste tid som fryses, nærmeste tid hvor nattdeling fryses, et fastsatt tid mellom 40 minutter og 90 minutter, eller dele natten på 7 deler, 6 deler, 3 deler, eller 2 deler. Ingen har fasitsvar på dette.

Din faste blir godtatt in sha Allah, så lenge du følger samme bønnetabell som du har brukt for hele året og ikke hopper mellom tabeller i ramadan.

Islamsk Råd Norge jobber med standardisering, etablere felles metode på tvers av grupperinger i Norge og in sha Allah, resultatet av det kommer neste år etter at prosjektet med lokal observasjoner og at imamene er blitt enige om definisjoner og prinsipper.