Svarttjernshøgda ligger i område med minimalistisk lysforurensning i forhold til Stor-Oslo. I sin horisont, har den lysforurensning fra Høneføss i Sør-vest. Hele sør retning har mye lysforurensning fra Oslo/Sandvia/Asker. I nord-retning er det lys fra Jaren, mens i øst-retning er det lys fra Gardermoen.