15. jun, 2021

Brønnøysund - områder under 66 grader nord

IRN bønnetidskomite arbeider målrettet med å finne riktige prinsipper fra Koran og Sunna, slik at bønnetider for områder under 66 grader nord, hvor det finnes sol nedgang og oppgang, skal være riktige og fornuftige.

Fredag 11.juni var teamet på plass for å oppleve kort natt på 1 time og 50 min i Brønnøysund. Dette var en viktig erfaring for imamene i komiteen. En av imamene stod klar for å be Fajr bønn 01:45, like før soloppgang klokka 02:00, men i sine tanker, mistet han den korte tidsfristen og måtte be Fajr etter soloppgang.

Under de lange arbeidsmøtene på lørdag, hvor komiteen satt og diskuterte flere sider av saken fra kl 11:00 - 16:00 og fra klokka 19:00 - 00:05, ble det på søndag 13.juni konkludert med følgende:

  • I ekstremperioder, så må muslimer i nordområder se bort fra sol-oppgang/nedgang for bønnetider maghrib, isha og fajr. Dvs at maghrib skal kunne bees før faktisk solnedgang og fajr skal kunne bes etter faktisk soloppgang.

  • I perioder hvor Isha tegn ikke forekommer, da skal Isha og Fajr tiden fryses til siste gydlige Isha og Fajr tid for hele ekstremperioden.

  • Solnedgang og soloppgang den 21.juni fra område 45 grader nord, brukes som referanse for å fryse Maghrib tiden og soloppgang tiden.

  • Vi bruker "haraj"-prinsippet for når solnedgang i nordområder blir mer enn kl 20:45, og fryser Maghrib tid fra den dagen. Dvs Maghrib tiden bør aldri være senere enn 20:45 i Brønnøysund.

  • Duhr tiden beregnes normalt, når solen går ned fra sitt høyeste punkt.

  • Asr tid. Vi kan ikke operere med 2 ganger skygge i nordområder i ekstremperiode sommer. Asr tiden beregnes basert på 1x skygge. Komiteen er enig om å bruke denne metoden (fra jamhood og sahibain) for nordlige områder der det kan beregnes.

Imam Hamid Farooq fra Islamic Cultural Centre var også med på diskusjoner via Teams, mens følgende personer var fysisk tilstede i Brønnøysund. Her gir de inntrykk av hva de ser etter solnedgang i Brønnøysund både første natten og andre natten.

IRN styreleder, Abdirahman Diriye gir sine inntrykk her: